Rosyjska Cyberstrategia : invité à la Foire Internationale du Livre de Varsovie


Chers visiteurs, Szanowni Państwo,

C'est avec fierté que je puis vous annoncer la sortie de La cyberstratégie russe en sa version polonaise aux éditions DiG. La sortie fut concomitante d'une intervention à l'Université de Varsovie sur la cyberstratégie puis d'un échange pendant près d'une heure avec le public de la Foire Internationale du Livre de Varsovie dont je fus l'un des invités au sein de l'impressionnant Stade Populaire où va se dérouler ce 27 mai la finale de la Coupe UEFA. 

Je tiens à remercier à cet effet M. Valentin Filip de l'Association polonaise de la stratégie, M. Frédéric Constant de l'Institut Français, M. Pierre Buhler Ambassadeur de France, M. Iwona Dacka responsable des éditions DiG et Beata Losson traductrice pour avoir rendu ce travail possible et m'avoir permis de m'exprimer devant le public polonais que je salue tout autant pour son très chaleureux accueil.

J'en profite pour mentionner que l'ouvrage n'est pas un simple calque de la version française mais une version mise à jour et augmentée.

Le site de l'ouvrage chez l'éditeur DiG : http://www.dig.com.pl/index.php?s=karta&id=1166Słowo do wydania polskiego

Niniejsza książka otwiera cykl publikacji wydawanych w nowej serii wydawniczej Collectanea Strategica. Tu pragnę przede wszystkim podziękować Jego Ekscelencji Panu Pierre`owi Buhler, Ambasadorowi Francji w Polsce oraz Pani Iwonie Dackiej-Górzyńskiej i Panu prof. Sławomirowi Górzyńskiemu, właścicielom Wydawnictwa DiG, za ich niezwykłą pomoc, dzięki której poniższa praca może zaistnieć na polskim rynku wydawniczym.

Praca Rosyjska cyberstrategia, której autorem jest prof. Yannick Harrel uświadamia nam dobitnie,
że nasz sąsiad czyni ogromne wysiłki, aby doskonalić techniki służące płynnemu opanowaniu cyberprzestrzeni.

Autor podkreśla, jak niezwykłą wagę dla Rosjan ma informacja, nieprzypadkowe zatem jest ich słynne powiedzenie „dobry szpieg wart tyle, co cała armia”.

Również Amerykanie, jak powszechnie wiadomo, przywiązują ogromną wagę do stałego rozwoju nauk cybernetycznych. Wypowiedź prezydenta Obamy z 29 maja 2009 r., że „Dobrobyt Ameryki uzależniony jest od cyberbezpieczeństwa”, jest potwierdzeniem nieustannej pracy w tej dziedzinie.

Wojna, której narzędziem jest informacja, czy dezinformacja, to nie science fiction, ale rzeczywistość. Cyberkonflikt jest wszechobecny, choć przez wielu jest niezauważalny. Kwestia uprzedzenia działań czy to w przypadku obrony, czy też bezpieczeństwa, należy zatem bezpośrednio do pracy wywiadu. Dlatego tak duże znaczenie przykłada do niego Autor niniejszej pracy. Przy tym pamiętajmy, że do działania należy zapewnić sobie środki i narzędzia, a to oznacza nakłady.

Prowadzenie tradycyjnej wojny wymaga poparcia narodu, przynajmniej pozornego . W cyberwojnie problem ten nie występuje. Można ją prowadzić, nie pozostawiając wizualnych śladów.
Cyberstrategia jest doskonałym środkiem nacisku politycznego i militarnego, daje również doskonałe możliwości stosowania strategii pośredniej. Oczywiście najnowsze tendencje strategiczne, o dużym rozmachu, są przede wszystkim przedmiotem działania dyplomacji. Ale Cyberstrategia nie jest oderwana od strategii generalnej, o czym wielokrotnie przypominał w swoich licznych pracach profesor Sorbony Hervé Coutau-Bégarie, założyciel i dyrektor L'Institut de Stratégie Comparée
w Paryżu, niestety zmarły 24 lutego 2012 roku.

Przy okazji pamiętajmy też, że sprawa Ukrainy, to przede wszystkim problem strategiczny,
a nie tylko ekonomiczny.

Spośród państw europejskich, Francja miała duże opóźnienie w rozwijaniu cyberstrategii, ale od 2008 roku dokonała znacznego postępu w tej dziedzinie, chociaż jej budżet, w porównaniu do tego, jaki mają Niemcy, czy Wielka Brytania, jest nadal stanowczo niewystarczający.

Kończąc niniejszą przedmowę, dodam, że dzisiaj właśnie cyberperswazja jest podstawowym przedmiotem zainteresowania cyberstrategów, którzy wiedzą również, że jej istota leży w woli strategicznej.

Wybór strategiczny musi być zawsze wiarygodny, a wola polityczna – przejrzysta i czytelna.

Warszawa, 19 stycznia 2015 roku
Valentin FILIP
Członek
L'Institut de Stratégie Comparée à Paris
Prezes
Polskiego Stowarzyszenia Carla von Clausewitza przy Akademii Obrony Narodowej w Warszawie

Commentaires